NatuRa 2000 területek
fenntartási terveinek készítése

A honlap a Balatoni Integrációs Kft.
és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság együttműködésében
megvalósuló fenntartási tervek
elkészítésének támogatására jött létre.

Ahhoz hogy megismerje
a tervezési munka kereteit,
szabályait, főbb lépéseit,
kérjük, hogy olvassa el
az alább található rövid
tájékoztatót!

Nyitóoldal

 

 

A Balatoni Integrációs Kft. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben 11 db Natura 2000 terület fenntartási tervének készítését végezte el.

Ez a honlap a 2013-2015. között lezajlott, nyílt tervezési eljárás megkönnyítése érdekében jött létre. A különböző menüpontokba feltöltött, tervezést segítő anyagok, információk elérhetők maradtak, azonban a véleményezési, hozzászólási funkciók - tekintettel a lezárult munkára - már nem élnek. 

Egyik tervezési terület maga a Balaton volt, amelynek teljes vízfelületén túl a parti sáv meghatározott ingatlanjai tartoznak ide, 43 db parti önkormányzat érintettségével.

Legnagyobb tavunkon kívül még 10 db gyep-, berek és szántóföldi besorolású tervezési egységre készültek el a közösségi jelentőségű természeti értékek megőrzését segíteni hivatott fenntartási tervek, amelyek a jövőbeni kompenzációs kifizetésekhez kapcsolódóan is lefektetik az alapvető természet-megőrzési célokat, feladatokat.
Somogy megyét illetően a Pogány-völgyi rétek, az Ordacsehi-berek, a Látrányi-puszta, a Balatonendrédi dombok, és az Ádándi Felső-hegy, Veszprém megyéből a Balatonkenesei tátorjános, a Tótvázsonyi bogaras, a Mogyorós-hegy, a Dörögdi-medence és a Szentkirályszabadja megnevezésű, helyrajzi számok szerint pontosan lehatárolt területek tartoznak ide.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a tervek szakmai fejezeteit készítette. Az egyes területek érintettjeinek felkutatásával, és a nyílt tervezési munkába való bevonásával kapcsolatos kommunikációs feladatokat (tervezési fórumok szervezése, újságcikkek, honlap készítés, önkormányzati közlemények közzététele, levelezés) a Balatoni Integrációs Kft. látta el. A tervezésbe területenként változó intenzitással kapcsolódtak be az érintett és érdekelt tulajdonosok, gazdálkodók, önkormányzatok, civil szervezetek, valamint az állami-szakmai szféra képviselői.

A munka a 43/2012 VM rendelet szakmai és kifizetési keretei között valósult meg az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával.


Mi az a Natura 2000? Mik a fenntartási tervek? Miért lehetnek ezek fontosak? - Ha a Natura 2000 területekkel kapcsolatos ismereteit hiányosnak érzi, esetleg a jogi háttér is érdekli, vagy a nemrég indult tervezési folyamatról szeretne tájékozódni, olvassa el a NATRURA 2000 és a Gy.I.K. menüpontok alatt található tájékoztatókat.


A Hírek menüpontban aktuálisan megosztott információkat talál a tervezési időszakból, Eseménynaptárunkban a tervezéshez kapcsolódó fórumok, terepbejárások, véleményezési lehetőségek adatai maradtak elérhetők.